CLIENT: LUZ DE SEDA

Disseny, maquetació i programació de la pàgina web. Adaptada al 100% a tots els dispositius: tablet, mobils … i amb un gestor de continguts fàcil i còmode perquè el client pugui directament canviar els continguts i actualitzar la pàgina web sempre que vulgui.
www.luzdeseda.com