CLIENT – MIN CENTRE DENTAL

Creació de la nova identitat corporativa. Creació del naiming i desenvolupament del nou logotip. Disseny i gestió de totes les produccions dels elements corporatius; fulletons, targetes de visita, pòsters informatius, promocions façana etc….
Disseny, maquetació i programació de la pàgina web.