Casa a Mida

CLIENT – CASA A MIDA
Projecte corporatiu. Disseny i maquetació dels materials corporatius de l’empresa. Personalització del nou local. Produccions de tots els materials (cartelleria, senyaletica, vinils, façana, renders etc…) i creació del disseny i programació de la pàgina web corporativa (responsive per tots els dispositius).

 


FM_casamida_web2

new_M2_EXT_01


04_Catalegs

NEW_FAÇANA_baixa2