CLIENT – OPENPROVIDER

Campanyes i materials on line i off line. Desenvolupament de l’estratègia on line i off line del 2015-1016 i gestió i coordinació d’aquesta