CLIENT – SPORTIUM

Sportium News; la revista mensual de Sportium. Disseny i maquetació de les edicions mensuals.