CLIENT – PLUSBOX

Creació de la nova identitat corporativa. Creació del naiming i desenvolupament del nou logotip.

Disseny i gestió de totes les produccions dels elements corporatius; fulletons, targetes de visita, pòsters informatius.

Disseny, maquetació i programació de la pàgina web. Coordinació de les xarxes socials, SEO, …