CLIENT – TOKORUA ON THE ROAD

Creació de la nova identitat corporativa. Desenvolupament del nou logotip. Disseny i gestió de les produccions. Disseny, maquetació i programació de la pàgina web.